x
Zomerspel maakt gebruik van cookies. Sommige van deze cookies zijn essentieel terwijl andere ons helpen om uw gebruikerservaring te verbeteren
Essentiële (*):
Analitics:
(*) kan niet worden gedeactiveerd

Goed doel


Zomerspel 2021: Ziekenhuisschool Stad Gent

De Ziekenhuisschool Stad Gent wil het recht op onderwijs realiseren voor kinderen en jongeren (basis- en secundair onderwijs), opgenomen in een ziekenhuis of een residentiële voorziening. 


De ziekenhuisschool wil deze kwetsbare kinderen en jongeren binnen onze maatschappij de mogelijkheid bieden zich ten volle te ontwikkelen en zich maximaal voor te bereiden op de terugkeer naar hun eigen school. Het team van gedreven leraren geeft les aan kinderen en jongeren die opgenomen zijn in één van de 6 vestigingsplaatsen: UZ Gent, Karus campus Melle, AZ St-Lucas, P.C. Dr. Guislain, campus De Deyne, Fioretti en P.C. Dr. Guislain, campus St.-Alfons, De Steiger, en RKJ De Sleutel Eeklo. In al deze voorzieningen biedt de Ziekenhuisschool Stad Gent binnen het buitengewoon onderwijs type 5 en OV4 kwaliteitsvol onderwijs aan voor leerlingen van 2,5 tot en met 24 jaar.
Zomerspel 2019: Steevliet vzw

Steevliet vzw is een organisatie die hulpverlening organiseert vanuit 3 vestigingsplaatsen: Melle, Destelbergen en Sint-Maria-Oudenhove. Ze organiseren hulpverlening gericht naar kinderen en jongeren die zich in een kwetsbare situatie bevinden. Naast het bieden van contextbegeleiding wordt naargelang de noodzaak verblijf voor kinderen en jongeren aangeboden in de verschillende leefgroepen.

Steevliet vzw gelooft in de krachten en de mogelijkheden van de kinderen, jongeren en hun context. Ze benaderen hen als volwaardige partners op een positieve en zorgzame manier. Uitgaande van de hulpvraag trachten ze via dialoog te komen tot een verbindend en haalbaar hulpverleningstraject.
Zomerspel 2018: Sint-Jan Baptist begeleidingstehuis

Het Sint-Jan Baptist begeleidingstehuis vangt geplaatste minderjarige jongens en meisjes met een moeilijke thuissituatie op. Kinderen die mishandeld, verwaarloosd of misbruikt werden, kunnen hier op adem komen. De begeleiders zetten daarbij vooral in op het verbeteren van de thuissituatie en traumaverwerking. Het tehuis begeleidt ook tiener- en jonge moeders zodat zij zelf stap voor stap de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kind kunnen opnemen.
We organiseren op Zomerspel opnieuw een tombola, de opbrengst zal gebruikt worden voor cadeautjes en spelletjes voor de kinderen in het Sint-Jan Baptist begeleidingstehuis.
Zomerspel 2017: Banaka

VZW BaNaKa staat voor BAsic NAtuur KAmpen/KAnsen en dit voor bijzondere jongeren. Dit jongeren die anders niet de kans zouden krijgen om hun vakantie op een zinvolle wijze te kunnen invullen zoals, jongeren uit kansarme gezinnen, uit voorzieningen of instellingen - zonder thuis & jongeren die het 'moeilijk' hebben.

Banaka geeft deze jongeren de kans om deel te nemen aan één van de kampen. Deze kampen gaan door aan de zee, in de Ardennen of elders in het binnenland. Zo ijveren ze ervoor om bij elk kamp minstens één spectaculaire activiteit te organiseren die ze wellicht nog nooit hebben gedaan. Meer info op Banaka.be