x

Disclamer

Informatie afkomstig van derden

Op de website (www.zomerspel.be) kunnen info/links naar website van derden staan. De organisatie (Zomerspel) aanvaart geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van deze informatie.

Het gebruik van informatie/foto/afbeeldingen/teksten/...

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot Zomerspel en de aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij de Zomerspel organisatie. Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op gelijk welke wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Zomerspel organisatie. Je mag informatie op deze website (www.zomerspel.be) wel afdrukken en/of downloaden voor je eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Zomerspel heeft het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondigingen te doen. Het is daarom raadzaam om deze disclamer regelmatig te controleren of de op deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Toepasselijk recht

Voor alles rond de organisatie: website (www.zomerspel.be), Zomerspel, enz…. is het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter(s) binnen het arrondissement van Gent te België.